Sök svar på språkfrågor i Frågelådan!
tillbaka 
fråga
Heter det kolleger eller kollegor?
svar
Båda formerna är korrekta.

Formen kollegor är den som helt följer svenskans regler för plural av n-ord på -a. Det gäller inte bara inhemska ord som flicka och gata utan i allmänhet även inlånade ord som kyrka, mamma och pizza. Men det har länge hävdats att kolleger är den korrekta pluralformen, med argumentet att den skulle ligga närmare den latinska pluralformen collegæ.

I tal var det tidigare ännu vanligare än i dag att pluraländelsen -or försvagades till -er. Det innebar att de flesta sade kolleger, liksom de exempelvis sade gater och mammer. Men när ordet skulle skrivas, skrev några kollegor, eftersom de inte kände till specialregeln för plural av kollega. Och på samma sätt i talet; när man skulle tala vårdat, blev det kollegor liksom gator och mammor. De som tillägnat sig specialregeln om kollega ondgjorde sig över detta och tyckte då att det lät och såg obildat ut med kollegor. Men nu kan det alltså heta på båda sätten.