Sök svar på språkfrågor i Frågelådan!
tillbaka 
fråga
Heter det Konungens av Danmark bröstkarameller eller Konungen av Danmarks bröstkarameller?
svar
Vi rekommenderar att genitivändelsen placeras på det sista ordet i en flerordig fras: Konungen av Danmarks bröstkarameller. Så kan man göra med en ordgrupp som utgör ett namn eller en fast fras. Det kallas gruppgenitiv.

I äldre texter kan man se formuleringar som Konungens av Danmark bröstkarameller. Då menade man att det ju är konungen som är den som karamellerna tillhör, alltså bör s:et vara på konungen, inte på Danmark. Numera reagerar många emellertid på avståndet mellan ägaren och det ägda, och behandlar i stället hela frasen Konungen av Danmark som en enhet.

I tillfälliga fraser, t.ex. skolorna i Stockholm är det oftast enklare och blir bättre text om man hittar andra lösningar. Det ska alltså inte vara skolorna i Stockholms elevantal. Det får man i stället skriva om: Stockholmsskolornas elevantal eller elevantalet i skolorna i Stockholm.