Sök svar på språkfrågor i Frågelådan!
tillbaka 
fråga
Heter det Vart är nyckeln? eller Var är nyckeln?
svar
Frågeordet var anger befintlighet och vart anger riktning. Svaret på var? är där, och svaret på vart? är dit. Var är nyckeln? frågar vi när vi vill veta var den befinner sig. Vart åker du? lyder frågan när man efterfrågar målet för en resa.

I många delar av Sverige har man i talspråket samma ord för var och vart, liksom det på engelska alltid heter where. Många säger alltså både Vart for han? och Vart bor han? I skrift bör skillnaden upprätthållas.