Sök svar på språkfrågor i Frågelådan!
tillbaka 
fråga
Är det verkligen rätt att säga ”Han är större än mig”?
svar
Ja, det är det. Orden som och än kan i en sådan jämförelsefras tolkas som prepositioner, och då ska efterföljande pronomen stå i objektsform, alltså i detta fall mig.

Naturligtvis är det även korrekt att säga ”Han är större än jag”, ”Han är lika stor som jag”. Då tolkar man jämförelsefrasen som en förkortad sats där predikatsverbet (i det här fallet är) är utelämnat. Orden som och än är då konjunktioner, och val av pronomenform avgörs av vilken satsdel pronomenet utgör. I dessa båda fall är det subjekt, alltså i detta fall jag. Så skulle det vara enligt äldre språkregler.

Det går att hitta fall där det ord som står efter som och än kan tolkas både som subjekt och objekt, tex. ”Hon liknar mig mera än Pelle”. Det kan ju tolkas som ”Hon liknar mig mera än Pelle gör”. Men det kan också tolkas som ”Hon liknar mig mera än hon liknar Pelle”. Om man nu ersätter Pelle med pronomen, så måste man först bestämma om man vill se än som preposition eller konjunktion. Om man väljer preposition finns bara en valmöjlighet: objektsform, alltså honom. Sammanhanget får avgöra vilken tolkning som är den riktiga. Om man väljer att se än som konjunktion, måste man välja pronomenform efter den satsdel som pronomenet utgör: ”Hon liknar mig mera än han” (han = subjekt), ”Hon liknar mig mera än honom” (honom = objekt).

Hur svårt det är att konsekvent behandla som och än som konjunktioner bevisas av att alla säger Hon är mer insatt i frågan än sina arbetskamrater. Men om man byggde ut denna mening med ett predikatsverb (är), så måste sina ändras till hennes.