Sök svar på språkfrågor i Frågelådan!
tillbaka 
fråga
Hur förkortar man cirka?
svar
Cirka förkortas ca, utan punkt.

Ca är en sammandragsförkortning, som består av den första och den sista bokstaven i ordet cirka. Vid sammandragsförkortningar sätter man inte ut någon punkt, eftersom ordet inte är avbrutet.