Sök svar på språkfrågor i Frågelådan!
tillbaka 
fråga
Hur böjs schema och tema i plural?
svar
Schema böjs schemat, scheman, schemana. Tema böjs temat, teman, temana.

Allt mer sällan används de främmande pluralformerna schemata och temata. Det är en bra utveckling, eftersom man inte vinner något på att ha specialböjningsformer för ett fåtal ord. Schema och tema bör liksom andra lånord böjas efter det svenska böjningssystemet.