Sök svar på språkfrågor i Frågelådan!
tillbaka 
fråga
Kan man säga Det lös i rummet eller måste det vara lyste? Och vad med Det rök ur skorstenen? Ska det vara rykte?
svar
I skriftspråket är det oftast lyste. Men i talspråket är formen lös mycket vanlig i stora delar av landet.

Med rök och rykte är det tvärtom. I skriftspråket är ser man oftast rök. Men i talspråket är formen rykte mycket vanlig.