Sök svar på språkfrågor i Frågelådan!
tillbaka 
fråga
Bör man skriva andra, tredje o.s.v. om upplaga om bok eller skriver man siffror, och hur?
svar
Ordningstal kan skrivas både som ord och som siffror. Om man skriver med siffror är grundregeln att man skriver kolon och ändelse: 1:a, 2:a, 3:e, 4:e o.s.v.

I datum och när man anger upplaga eller utgåva av bok brukar man skriva ordningstalet som siffra.

I datum där månadens namn finns med skriver man siffran utan kolon och ändelse, t.ex. (den) 8 juli. När man anger upplaga eller utgåva skriver man ofta också utan kolon och ändelse, 2 upplagan (ofta förkortat 2 uppl.) och 3 utgåvan (3 utg.)

I andra sammanhang kan man välja mellan att skriva ordningstal som ord eller siffra. Men högre ordningstal, som blir långa att skriva ut, är bäst att skriva som siffra: 25:e festivalen, 75:e årgången.

I viss facktext förekommer punkt vid ordningstal: 2. uppl., 3. bataljonen. Detta skrivsätt avråder vi från.