Sök svar på språkfrågor i Frågelådan!
tillbaka 
fråga
Hur böjs verbet hålla?
svar
Det böjs: håller, höll, hållit. I talspråk hör man formen höllt i stället för höll och hållt i stället för hållit, men dessa former är inte accepterade i skrift.

Verbet hushålla däremot böjs oftast svagt: hushållar, hushållade, hushållat.