Sök svar på språkfrågor i Frågelådan!
tillbaka 
fråga
Varför säger man "inte säga flaska"?
svar
Uttrycket "inte (kunna) säga flaska" , ibland varierat med "inte (kunna) säga flasklock", innebär att man inte får fram ett ord.

Bakom ligger en historia återgiven i skämttidningen Strix 1906. En man som varit mycket begiven på starka drycker ligger på sitt yttersta. Hustrun vill få honom att säga något. "Kan du inte säga soffa ... kan du inte säga dragkista ... kan du inte säga flaska?" Mannen uppbådar sina sista krafter och frågar: "Ä de nå i 'a?"