Sök svar på språkfrågor i Frågelådan!
tillbaka 
fråga
Heter det fanér och manér eller faner och maner?
svar
Det korrekta skrivsättet är faner, d.v.s. utan akut accenttecken. Detsamma gäller för övrigt baner, medan maner även ges sidoformen manér i SAOL. Anledningen till att just maner men inte baner eller faner tas upp i accentförsedd variant, är att det existerar ett ord maner med annan betoning och annan betydelse.

Maner (utan accent) hade gärna fått vara ”ensamform” i SAOL. Risken för sammanfall är i stort sett obefintlig, och vi klarar oss ju bra utan accent i betydligt vanligare ord, t.ex. banan och fasan, trots att dessa är homografiska med bana-n och fasa-n.