Sök svar på språkfrågor i Frågelådan!
tillbaka 
fråga
Hur gör jag för att referera till personer i allmänhet eller till personer jag inte vet könet på? Finns det ett könsneutralt pronomen?
svar
Det finns olika sätt att lösa problemet. Vilken lösning man ska välja får man bedöma från fall till. Alla lösningar kanske inte passar i alla sammanhang. Man behöver alltså inte genomgående använda samma lösning i en text. Det är bättre att variera, annars finns det risk för att texten blir tjatig och tungläst.

Han eller hon alternativt Hon eller han: Om en elev vill överklaga bör han eller hon först vända sig till rektor. – Om en elev vill överklaga bör hon eller han först vända sig till rektor.

Omskrivning till plural: Om elever vill överklaga ett betyg bör de först vända sig till rektor.

Omformulering som gör pronomen onödigt: En elev som vill överklaga sitt betyg bör först vända sig till rektor. – Om en elev vill överklaga sitt betyg bör först rektor kontaktas.

Upprepning av substantivet: Om en elev vill överklaga måste eleven först vända sig till rektor.

Så två lösningar som än så länge är ovanliga, men som just erbjuder ett könsneutralt pronomen.

Pronomenet den: Om en elev vill överklaga bör den först vända sig till rektor.

Pronomenet hen: Om en elev vill överklaga bör hen först vända sig till rektor. Du kan läsa mer om detta i posten om hen.

Kommentar

För ett trettiotal år sedan gick det fortfarande bra att använda han som könsneutralt pronomen. Numera anser dock alltfler att han inte kan användas på detta sätt. Därför avråder vi ifrån det.

Vi avråder även från att använda hon som könsneutralt pronomen. Det ger samma problem som han.

Denne eller denna är inte heller att rekommendera. Dels är dessa två ord inte könsneutrala, dels ger det texten en onödigt formell ton.