Sök svar på språkfrågor i Frågelådan!
tillbaka 
fråga
Hur används pronomenet hen?
svar
Hen är ett könsneutralt pronomen som används på primärt två sätt: Dels används hen som ett alternativ till uttryck som han eller hon, vederbörande eller den i fall där könstillhörigheten är okänd, oväsentlig eller ska otydliggöras, som i exemplet Om en elev vill överklaga bör hen först vända sig till rektor. Dels används hen för att omtala personer som inte vill kategoriseras i grupperna ”man” eller ”kvinna”.

Det finns inga språkliga hinder för att använda hen, men det är ett ord som ibland väcker irritation. I vilka sammanhang hen är lämpligt bör därför avgöras av kommunikationssituationen och de tänkta mottagarna. Om man skriver till mottagare där man bedömer att risken är att hen tar alltför mycket fokus från texten, så kan andra könsneutrala strategier väljas istället (läs mer i posten om könsneutrala alternativ).

I takt med att användningen ökar blir också sammanhangen där ordet upplevs som neutralt alltfler. Det är genom att använda ord som de etableras, och det är alltså språkbrukarna själva som måste avgöra i vilken utsträckning de vill bidra till etableringen av hen genom att använda det. Ju fler som använder det, desto snabbare kommer det att etableras.

När någon själv vill omtalas med hen bör detta respekteras. Den som vill bli omtalad som hon respektive han bör på samma sätt respekteras för det.

Genitivformen blir hens: Det är hens ensak. Vi rekommenderar hen som objektsform: Jag såg hen. Även henom förekommer som objektsform i språkbruket.

Här finns en längre och fördjupande text om hen.